Formeren met sixpacks, Pringles, M&M’s tijdens Oranjes finale


In de luwte van de oranje-euforie wordt er een kabinet in elkaar gezet. Zonder al te veel publieke aandacht kijken de politieke leiders naar hun verschillen en zoeken zij formuleringen om samen op weg te kunnen gaan. Onder leiding van Jacques W. en Uri R. voeren ze hun overleg. Om de sfeer goed te houden wordt er samen voetbal gekeken. Gisterenavond deden ze dat in een verder lege Tweede Kamer, de oude wel te verstaan. Een groot scherm hing in het midden van de zaal, ongeveer waar ooit de voorzitter streng toezicht hield op de vergadering. Sinds de groene bankjes – die overigens nog steeds gebruikt worden in een van de vele commissiezaaltjes in het nieuwe parlementaire complex – zijn verwijderd en de oude Tweede Kamer omgetoverd is tot receptiezaal, ligt er een mooi tapijt met meters grote gekleurde vierkanten. Op een van die tegels kreeg elke aanvoerder een stoel toegewezen. Rutten en Cohen in het midden, Halsema en Pechtold aan weerszijde. Jacques en Uri liepen rond en observeerden. De wedstrijd begon. De politici bekeken de strijd met grote aandacht. Halverwege de eerste helft bleek de stoel van Pechtold tussen die van Job en Mark te staan. Ergens had hij kans gezien zich te verplaatsen. Femke was even weg, kwam terug met een paar bussen Pringles en drie sixpacks bier. Jacques vroeg indringend of ze niet stiekem getwitterd had. Ze ontkende, maar gaf ruiterlijk toe wel een Marlboro light weggerookt te hebben. Bij de een-nul sprongen allen op en juichten. Job maakte zich het eerste los van het kringetje hossende collega's en keek bedenkelijk. Hij imiteerde good old Herman Kuiphof: 'Zijn we er toch ingetuind.' Jacques begreep de verwijzing naar München '74 en klapte in zijn handen. Men ging weer op de plaats zitten. Bij de gelijkmaker opende Mark de eerste bus chips, nam een handje vol en gaf hem door aan Job. Het gebaar werd genoteerd door Uri. Met een oude Polaroid werd het moment vastgelegd. Vlak voor het pauzesignaal kwamen er drie kamerbewaarders binnen, die vier Fatboys plaatsen, de stoelen werden meegenomen. Onwennig gingen de vier op de zitzakken zitten. Ze kozen allemaal de kleur die het dichts bij hun politieke kleur lag. Toen na de pauze de tweede goal voor Oranje werd gemaakt begon Mark aan een wilde overwinningsspurt. Al de ingehouden energie van de afgelopen weken kwam eruit. Hij bleef maar roepen dat Oranje een voorbeeld van eenheid in verscheidenheid was. Pechtold riep alleen nog maar het woord focus. Job en Femke schoven de vier Fatboys tegen elkaar aan en formeerde zo een groot matras. De derde goal veroorzaakte een acrobatisch geheel. Job sprong een eind de lucht in en liet zich op zijn rug in de kussens vallen. Alexander maakte een salto en landde tussen de lange benen van Cohen. Femke en Mark liepen achterelkaar aan terwijl ze Robbens gebaar nadeden: hard tikkend op het voorhoofd. Uitgeput stortten ze na hun wildendans neer tussen Job en Alexander. De dassen van de heren gingen af, de jasjes werden achteloos in de richting van de observerende mannen gesmeten. De Marlboro's van Femke gingen nu zonder gene van mond tot mond. Jacques wilde wijzen op het rookverbod, maar Uri schreef snel op zijn kladblokje dat hij met de bewaking had afgesproken dat in het landsbelang een sigaretje mocht worden opgestoken. De koningin weet ervan, stond onderaan zijn papier. Dat Uruguay drie-twee scoorde en dat de scheidsrechter minuten te laat affloot kregen de vier niet meer mee. Ze kletsen honderduit. De sixpacks waren op voor ze erg in hadden. Een bode bracht een nieuwe voorraad en op verzoek van Job kwam er een schaal met nog meer M&M's.
Geen enkele journalist had lucht gekregen van dit formatiespel. Discreet en minutieus was de voetbalsessie voorbereid door Jacques en Uri. Vandaag bespraken ze de gebeurtenissen met Beatrix. De majesteit bekeek de foto's en luisterde aandachtig naar het verslag. Ze bedankte de twee en gaf een boodschap mee voor de vier bevriende politici. Op het koninklijk briefpapier stond te lezen dat de vier uitgenodigd waren om zondag aanstaande met de koningin samen te kijken naar de finale. Beatrix zou zorgen voor bier, Pringles en M&M's. Het verzoek aan de onstuimige politieke leiders was wel om niet te veel lawaai te maken, immers, zolang Willem en Maxima in Zuid-Afrika verbleven, zouden de kleinkinderen ook het weekend nog bij haar logeren. Amalia had haar vuvuzela moeten inleveren bij Beatrix en was daar koninklijk ontstemd over. Beatrix sloot af met de wens dat voor de wereldbeker op Nederlandse bodem was neergezet en voordat de woonboten in Amsterdam zouden zinken in de grachten er een nieuw kabinet was geformeerd. Balkenende zou hoe dan ook niet met die eer mogen gaan strijken. Haast was dus geboden.
Dus maandag een nieuw kabinet. Als Rutte en co. maar niet al te veel lawaai maken. Als ze de prinsesjes wakker maken is het gebeurd met de formatie. Voorzichtigheid is dus geboden.
Tot zover mijn formatiedroom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat hier je reactie op het bericht achter.