Generatie luiwammes aangepakt

Eindelijk is de digitale generatie ingehaald en geklopt op eigen terrein. HBO's en universiteiten hebben hun plagiaatscanners op grote schaal ingezet. En met resultaat. Geen student durft een gekopieerd paper in te leveren. Wetenschappelijke studenten bedreven tot voor kort steeds intellectueel bedrog. Massaal nam de generatie 'knip en plak' zonder gewetensbezwaren scripties e.d. in het geheel over, of delen daarvan. Klaarblijkelijk zagen de studenten er geen kwaad in dit te doen. Onder het motto, 'waarom moeilijk als het makkelijk kan' werd plagiaat gemeengoed. Begeleidende docenten hadden er te weinig oog voor – waarschijnlijk lag de prioriteit niet bij het onderwijs – en tuinden er in.


 

Het is de mentaliteit van studenten die steekt. Men wil graag pronken met een prestatie. Een bul siert het CV. Het opent mogelijkheden voor een mooie loopbaan, met goede verdiensten, aanzien en perspectieven. Is de bul gehaald, dan wordt er volop gevierd. Maar hard werken voor die eindbeloning, ho maar. In dit land lopen dus afgestudeerden rond die er niet voor gewerkt hebben, die geen intellectuele inspanning hebben geleverd. Zij zijn door list en bedrog in bezit gekomen van diploma's. Dat heet handig gedaan, aan de bierpomp. In het echte leven noemt men dat intellectuele diefstal. Met andermans producten oogsten.


 

Het is de generatie die niet meer spaart, maar leent om de nieuwste gadgets te verwerven. Het zijn de jongens en meisjes die geen inspanning wensen te leveren voor de beloning. Op de middelbare school zijn ze zo door alle klassen en het examen gerold. Vervolgens leiden zij het hoger onderwijs om dezelfde tuin. Hoe gaan ze dan straks om met hun werkgevers, klanten en collega's? Je moet er niet aan denken om zo iemand op je werk naast je te krijgen. Egoïstisch en hedonistisch. 'I want it all, I want it now', dat is hun credo. Wie doet ons wat, dat is lang gedacht, door deze jongens en meisjes. Onaantastbaar, zo moeten ze zich gevoeld hebben. Met een digitale voorsprong hebben ze lange tijd kunnen doen wat ze graag wilden: lantefanteren en consumeren. Dankzij de goed werkend plagiaatscanners moet de generatie luiwammes nu eindelijk aan het werk. Laten ze maar eens zien wat ze waard zijn. Het is tijd om aan de boom te schudden.

1 opmerking:

Laat hier je reactie op het bericht achter.