Noordelijke nuchterheid op CDA-congres

Het CDA komt momenteel bijeen in Arnhem (oud bolwerk van negentiende-eeuwse liberalen). Op televisie wordt het live uitgezonden. Elke lid krijgt de kans om in één minuut een statement te brengen. Na een rondje van zes reageert het podium in de persoon van De Jager en Bijleveld. De dagvoorzitster is druk bezig de orde en de tijd te bewaken. Sprekers worden keurig en netjes afgekapt. Sommige sprekers redden het net niet en spreken hun bezwaren uit in het volumeloze niets. Allerlei generaties treden op. Jonge Christen-Democraten verwoorden vlotjes hun mening, oudere ARP’ers getraind in de retorische vaardigheden op jongelingenavonden hebben moeite met de tijd, maar spreken beeldend en natuurlijk soms bijbels.
Mijn oud-collega Duits K., overtuigd en actief lid van het CDA trad zonet op. Net als hij bij ons op school deed als hij de schoolleiding weer eens kapittelde over voorgenomen onderwijsmaatregelen (vermaledijde Tweede Fase) bracht hij zijn kritiek duidelijk voor het voetlicht. Natuurlijk voerde hij het woord met zijn duidelijk noordelijk accent. Hij is een boerenzoon en denkt, zoals hij zelf zegt, met boerenverstand. Helder en in volzinnen formulerend betoogde hij dat het niet kies is in zee te gaan met de PVV. De PVV is een beweging die niet democratisch is. En dus stemt oud-collega K. tegen. Natuurlijk haalde hij het niet binnen de minuut. Terwijl hij werd afgekapt, perste hij er een slotwoord uit, helaas onverstaanbaar. En toen kwam het speciale wapen van oud-collega K.: zijn wijsvinger. Helaas niet meer in close-up, maar toch duidelijk in beeld. Op school wisten we: als de wijsvinger komt is het betoog klaar en het punt gemaakt. En waren we gewaarschuwd!
Na oud-collega K. moest de dagvoorzitster ernstig hard optreden. Het rumoer in de wandelgangen achter in de zaal werd te veel. De zaal kon al nauwelijks het debat volgen. Ze riep de mensen op om stil te zijn en te gaan zitten. In dezelfde zin zei ze meteen dat haar gezag te klein was. Toen de lunch aangekondigd werd, brak er tumult uit in de zaal. Achter de microfoon werd gemord dat niet iedereen aan het woord kon komen. Emotioneel werd er gesproken over ‘monddood maken’. Met de belofte dat de wachters na de lunch mochten spreken keerde de rust terug.
De NOS gebruikte de lunchtijd voor de nabeschouwingen. De analyse, het leek wel een middag in ijspaleis Thialff met Ferry Mingele als Marts Smeets en een CDA-ster als Ria Visser, en reacties van CDA-prominenten vulden de leemte tot het middagdeel. Het is interessante televisie. Geboeid zitten we op de bank. De uitkomst is natuurlijk al wel duidelijk: een substantiële meerderheid gaat voor het akkoord stemmen en er zal een uitspraak komen duidelijk en fel te ageren tegen de toon en inhoud van Wilders. Maar toch blijven we kijken, als is het alleen maar om mensen met noordelijke nuchterheid als oud-collega K en voorzitter Bleker te horen spreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat hier je reactie op het bericht achter.