Het Van Bemmel College Aflevering 2: De eerste les

Het Van Bemmel College is een feuilleton in vele delen over de belevenissen van de herintredendedocent Freek van het Huys op het Van Bemmel College. Vandaag deel 2: Freek geeft zijn eerste les en ontdekt het oorlogsverleden van zijn voorganger.

Ik zorgde ervoor dat ik op tijd op school was. Maandag het vierde uur ging ik beginnen in havo-4. De klas had een paar weken geen les gehad. Mijn voorganger Kuiper was ergens tussen herfst- en kerstvakantie gestrand. Sectievoorzitter, Jos Tuin, legde mij uit dat dit te wijten was aan diens koppige weigering mee te gaan met de tijd. Ondanks allerlei na- en bijscholingen had Kuiper nooit mee willen doen met nieuwlichterij als Tweede Fase , Studiehuis en zelfstandig leren. Als hij verplicht naar een cursus moest, nam hij ostentatief een handboek geschiedenis mee. Het verhaal ging dat hij de complete serie boeken van Lou de Jong over de Tweede Wereldoorlog gelezen tijdens al de bijscholingen. Elke les citeerde hij uitgebreid uit De Jong.

In de les gaf hij colleges die de leerlingen letterlijk moesten overpennen. Vijfenveertig minuten moesten de pubers schrijven. Geen woord mocht gesproken worden. Op toetsen stelde hij alleen vragen over zijn aantekeningen. De resultaten waren bedroevend. Havo 4 kwam tegen de ouderwetse didactiek in opstand. Ze weigerden nog langer hun schriften op tafel te leggen. Een voor een stuurde Kuiper ze eruit. Wekenlang eindigde elke les met een leeg lokaal. De schoolleiding verbood hem daarop leerlingen te verwijderen. Zo werd de situatie onhoudbaar. Het was leraar tegen klas. Elke docent weet dat je het dan gaat verliezen. Het eindigde dan ook in een drama. Kuiper flipte toen een van de jongens hem vergeleek met een dictator. Woedend schold de oude leraar de knaap uit. Toen de vlerk hem van repliek bediende, gooide Kuiper deel 1 van De Jong naar zijn hoofd, gevolgd door het complete oeuvre van de kroniekschrijver. Met hoofdwonden vluchtte de jongen naar buiten. De dag erna werd Kuiper de toegang tot de school ontzegd.

‘Meneer, kunt u ons iets vertellen over de Wereldoorlog?’ was de eerste vraag die ik uit de klas kreeg.

‘Natuurlijk, maar ik wil dat jullie eerst je boeken en schriften gaan pakken.’ Ik liep tussen de banken door en zag dat er weinig gevolg gegeven werd aan mijn opdracht. ‘Moet ik lang wachten?’ Domme opmerking, begreep ik, een retorische vraag, die gaan ze natuurlijk wel beantwoorden.

‘Het hele uur.’ Gegrinnik. ‘Meneer, leest u iets leuks over de oorlog voor uit De Jong, iets met SS-ers?’

‘Nee, joh,’ riep een jongen met een cap op en een oorringetje in, ‘die heeft Kuiper kalltgestellt.’

‘Pardon?’ Ik bleef voor het bord staan en haalde mijn woedende blik van stal. ‘Kunnen jullie je snavels even houden, spullen pakken en luisteren.’

‘Moeten we dit ook opschrijven?’ Gelach. De jongen met de cap, draaide zich om en ik hoorde hem tegen zijn achterbuurman zeggen: ‘Dit wordt een eitje, die is ook zo verdwenen.’

‘Wat zeg je daar?’ Ik keek de jongen aan. Hij knipperde niet eens met zijn ogen. Brutaal tot in de genen.

‘Waar?’ reageerde hij gevat.

‘Is het je bedoeling mij zo snel mogelijk weg te hebben? Dan heb ik nieuws voor je: I’m here to stay. Wat kan ik je leren?’ Ik boog me over zijn tafeltje heen, ik rook zijn hormonale puberzweet.

‘Nou meneer, dan moet u maar iets vertellen over die oorlogsmisdadiger, die oude vent die uit Breda ontsnapt was en in Duitsland lekker verder kon leven. Die moet nu de bak in. Heeft u daar een mening over?’

‘Okee, dat is interessant.’ Ik startte het digibord en zocht een nieuwsflits op over de SS-er Faber. ‘Wat weet je er nog meer van, hoe heet je?’

‘Koos,’ Hij legde zijn petje op zijn tafel en viste zijn boek uit zijn tas, ‘Nou ik weet dat hij in de jaren vijftig naar Duitsland is gevlucht en dat hij….’ De klas luisterde naar Koos. Ik noteerde zijn opmerkingen in steekwoorden op het bord. De leerlingen maakten zonder gemor de opdracht die ik ter plekke bedacht: schrijf een ingezonden brief naar de krant waarin je je uitspreekt voor of tegen de gevangenisstraf van Faber

De bel verstoorde de rust die een uur lang had geheerst in het lokaal. De eerste slag was voor mij.

Wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat hier je reactie op het bericht achter.